Pytania dotyczące prezentacji

Czy forma prezentacji zaprojektowanej w Pierwszym Etapie jest dowolna (np. film)?

Tak, forma przedstawienia Zespołu w Pierwszym Etapie jest jak najbardziej dowolna. Zachęcamy do kreatywności. Zaznaczamy, że w Drugim Etapie forma jest już narzucona: jest to film prezentacyjny, którego długość nie powinna przekraczać 2 minut.

Czy w Pierwszym Etapie prezentacja ma przedstawić Zespół czy robota?

Zgodnie z regulaminem, warunkiem wzięcia udziału w Pierwszym Etapie jest m.in. stworzenie prezentacji Zespołu. Przedstawienie robota nie jest zatem konieczne, niemniej jednak zachęcamy, by dodać również informację, dotyczącą projektu robota.

Czy film prezentacyjny może być dłuższy niż regulaminowe 2 minuty?

Niestety nie. 2 minuty to maksymalny czas. Organizatorzy nie planują zwiększenia tego limitu. W prezentacji proszę skupić się na robocie, gdyż jest to podstawa do wydania oceny przez Jury i publiczność. Zalecamy również zaznaczyć w filmie nazwę robota, gdyż ułatwi to jego identyfikację podczas głosowania.

Czy w prezentacji robota musi być muzyka z darmową licencją? Czy może być komercyjna?

W kwestii muzyki, można się posłużyć prawem cytatu, ale ze względu na warunki korzystania z niego lepiej będzie sięgnąć po darmowe źródła.

Sporo można znaleźć na poniższych stronach:

Warto zwrócić uwagę na licencję, na której udostępniane są utwory. Ze względu na charakter konkursu praktycznie każda forma Creative Commons jest w porządku.

Pytania dotyczące programu Colobot

Czy w zadaniach Współpraca i Labirynt mogę używać wszystkich dostępnych instrukcji z języka Colobota?

Oczywiście. Można używać wszystkich dostępnych w grze/języku konstrukcji i metod.

Gdzie znajdę zadania?

Zadania algorytmiczne są dostępne w programie Colobot – Gold Edition. Dokładny opis zadań jest dostępny przy uruchomieniu każdego z nich. Program proszę pobrać z naszej strony – http://diversity.pl/do-pobrania/

 

Co mam zrobić z rozwiązaniami?

Rozwiązane zadania należy uploadować do folderu na Google Drive, który został udostępniony podczas rejestracji.

 

Pytania dotyczące Robotów

Jakie są wymiary Robota?

Ozdobiony Robot w podstawie musi być mniejszy niż kwadrat o boku 11 cm.
Waga Robota (z akumulatorami) nie może przekraczać 550g.

W jakie czujniki wyposażony jest robot?

Robot posiada 5 czujników podłoża, umieszczonych z przodu, rozróżniających kolor biały i czarny. Wykrywanie przeszkód możliwe jest dzięki 2 czujnikom optycznym o regulowanej czułości, umieszczonym na przedniej płycie roota. Dokładniejszą specyfikację można znaleźć na stronie producenta.

Chcielibyśmy poznać wymiary ringu, na którym odbędą się walki minisumo oraz pozycje początkowe robotów (jeśli są stałe).

Ring oraz robot muszą spełniać następujące wymagania:

  • Długość robota: 11 cm
  • Szerokość robota: 11 cm
  • Waga robota: 550 g
  • Średnica ringu: 77 cm
  • Wysokość ringu: 2,5 cm
  • Szerokość białego marginesu: 2,5 cm

Pozycje początkowe zależą od Waszego zespołu i mogą się zmieniać podczas zawodów. Istotne jest, aby robot potrafił utrzymać się na ringu w przypadku każdego ułożenia początkowego. Podczas zawodów minisumo jeden z robotów jest stawiany na ringu jako pierwszy po wskazaniu przez sędziego połówek ringu linijką. Każdy z robotów musi się znaleźć na jednej z dwóch wyznaczonych połówek. Pierwszeństwo położenia robota w pierwszej rundzie jest losowane, natomiast w kolejnych dwóch rundach pierwszy jest stawiany wygrany z poprzedniej rundy.

Twórcy algorytmu walki, znając swój własny algorytm, oraz stopniowo poznając zachowanie robota przeciwnika, mogą tak dobierać ustawienie robotów, aby mieć większe szanse – na przykład atak na przeciwnika z boku może być bardziej efektywny niż natarcie z przodu. Stawiając robota jako pierwszego, należy zwrócić uwagę na to, w którą stronę robot się obraca poszukując przeciwnika, gdyż robot ustawiony jako drugi na ringu może nie pozostawić czasu pierwszemu na wykrycie własnej obecności i strącić go z ringu. Możliwości i ustawień robotów jest wiele, dlatego tak ważne jest, aby algorytm był uniwersalny.

Czy wygląd robota w finale musi być zgodny z projektem przedstawionym w Etapie I?

Wygląd robota musi być zgodny z projektem przedstawionym w Etapie I, jednak małe odstępstwa są dopuszczalne (np. w przypadku, gdy nie uda się Wam zdobyć jakiegoś materiału lub gdy nie będzie możliwe jego przymocowanie). Proszę pamiętać, aby robot spełniał wymagania rozmiarowe i wagowe opisane w Regulaminie w Załączniku E.

Czy jest możliwość zamontowania w robocie własnych silników?

Nie, silniki nie mogą być wymieniane, gdyż podstawowym założeniem Konkursu jest wyłonienie najlepszych algorytmów walk. Możliwość zmian podzespołów faworyzowałaby zespoły, które są gotowe poświęcić duży nakład pieniężny dla ulepszenia robota. Organizatorzy stawiają przed zawodnikami zadanie programistyczne i chcą zapewnić wszystkim zespołom równe szanse. W tym celu większość części robota jest oplombowana, a ich wymiana jest podstawą do dyskwalifikacji. Wymiana części może się odbywać tylko na reklamacji u producenta robotów.

Czy można przelutować diody?

Nie, diody w dostarczonych robotach nie powinny być przelutowywane, podobnie jak cała reszta podzespołów. Nie są dopuszczalne żadne modyfikacje elektroniczne robota. Można natomiast robota ozdobić, dodać elementy mechaniczne (na przykład lemiesze), okleić opony itp. Wszystkie dopuszczalne modyfikacje są wymienione w Regulaminie w Załączniku E.

Czy można wymienić kółka, gąsienice, inne podzespoły w naszym robocie?

W przypadku wymiany kół i gąsienic nie ma przeciwwskazań. Wszelkie modyfikacje, które nie są zabronione w regulaminie są dozwolone.

Czy możemy zainstalować w robocie dodatkowy czujnik , który dostaliśmy w zestawie??

Dodatkowy sonar można zainstalować zgodnie z załączoną instrukcją.

Czy robota w czasie zawodów należy włączyć guzikiem na robocie, czy pilotem?

W zawodach Line Follower robot może być uruchomiony w dowolny sposób, natomiast w walkach robotów mini-sumo inicjowanie powinno odbywać się przy pomocy pilota.

Czy konfiguracja robota do zawodów Line Follower musi być taka sama jak do Mini-Sumo?

Nie, robot do zawodów Line Follower może mieć inną konfigurację, niż do zawodów Mini-Sumo, przy czym nadal musi spełniać wymogi regulaminowe. Przykładowo, robot w wyścigu nie będzie miał zamontowanego lemiesza i będzie poruszał się na kołach, a w czasie walki będzie poruszał się na gąsienicach i będzie miał lemiesz.

Pytania ogólne

Gdzie znajdę kopię formularza do wydrukowania?

Po wypełnieniu formularza elektronicznego zespół otrzyma email z potwierdzeniem zgłoszenia i zebranymi z formularza danymi. (Jeżeli wszystkie dane będą zgodne, wydrukowaną kopię emaila wraz z podpisem opiekuna i pieczęcią szkoły należy przesłać zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie.)

Czy organizator zwraca koszty noclegu oraz przejazdu na galę finałową?

Nasza firma zapewnia wyżywienie (obiad i kolację w czwartek i lunch w piątek) dla każdego uczestnika oraz nocleg i śniadanie (z czwartku na piątek) dla osób spoza Krakowa. Transport do Krakowa uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Czy opiekun musi być nauczycielem informatyki?

Nie jest to konieczne. Opiekunem może być również nauczyciel innego przedmiotu lub inna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Partnerzy