Pytania dotyczące prezentacji

Czy forma prezentacji zaprojektowanej w I etapie robota jest dowolna (np. film)?

Tak, forma przedstawienia robota w I etapie jest jak najbardziej dowolna. Zachęcamy do kreatywności. Zaznaczamy, że w II Etapie forma jest już narzucona: jest to film prezentacyjny, którego długość nie powinna przekraczać 2 minut.

Czy film prezentacyjny może być dłuższy niż regulaminowe 2 minuty?

Niestety nie. 2 minuty to maksymalny czas. Organizatorzy nie planują zwiększenia tego limitu. W prezentacji proszę skupić się na robocie, gdyż jest to podstawa do wydania oceny przez Jury i publiczność. Zalecamy również zaznaczyć w filmie nazwę robota, gdyż ułatwi to jego identyfikację podczas głosowania.

Czy w prezentacji robota musi być muzyka z darmową licencją? Czy może być komercyjna?

W kwestii muzyki, można się posłużyć prawem cytatu, ale ze względu na warunki korzystania z niego lepiej będzie sięgnąć po darmowe źródła.

Sporo można znaleźć na poniższych stronach:

Warto zwrócić uwagę na licencję, na której udostępniane są utwory. Ze względu na charakter konkursu praktycznie każda forma Creative Commons jest w porządku.

Pytania dotyczące programu Colobot

Czy w zadaniach Współpraca i Labirynt mogę używać wszystkich dostępnych instrukcji z języka Colobota?

Oczywiście. Można używać wszystkich dostępnych w grze/języku konstrukcji i metod.

Pytania dotyczące Robotów

Jakie są wymiary Robota?

Ozdobiony Robot w podstawie musi być mniejszy niż kwadrat o boku 11 cm.
Waga Robota (z akumulatorami) nie może przekraczać 550g.

W jakie czujniki wyposażony jest robot?

Robot posiada 5 czujników podłoża, umieszczonych z przodu, rozróżniających kolor biały i czarny. Wykrywanie przeszkód możliwe jest dzięki 2 czujnikom optycznym o regulowanej czułości, umieszczonym na przedniej płycie roota. Dokładniejszą specyfikację można znaleźć na stronie producenta.

Chcielibyśmy poznać wymiary ringu, na którym odbędą się walki minisumo oraz pozycje początkowe robotów (jeśli są stałe).

Ring oraz robot muszą spełniać następujące wymagania:

  • Długość robota: 11 cm
  • Szerokość robota: 11 cm
  • Waga robota: 550 g
  • Średnica ringu: 77 cm
  • Wysokość ringu: 2,5 cm
  • Szerokość białego marginesu: 2,5 cm

Pozycje początkowe zależą od Waszego zespołu i mogą się zmieniać podczas zawodów. Istotne jest, aby robot potrafił utrzymać się na ringu w przypadku każdego ułożenia początkowego. Podczas zawodów minisumo jeden z robotów jest stawiany na ringu jako pierwszy po wskazaniu przez sędziego połówek ringu linijką. Każdy z robotów musi się znaleźć na jednej z dwóch wyznaczonych połówek. Pierwszeństwo położenia robota w pierwszej rundzie jest losowane, natomiast w kolejnych dwóch rundach pierwszy jest stawiany wygrany z poprzedniej rundy.

Twórcy algorytmu walki, znając swój własny algorytm, oraz stopniowo poznając zachowanie robota przeciwnika, mogą tak dobierać ustawienie robotów, aby mieć większe szanse – na przykład atak na przeciwnika z boku może być bardziej efektywny niż natarcie z przodu. Stawiając robota jako pierwszego, należy zwrócić uwagę na to, w którą stronę robot się obraca poszukując przeciwnika, gdyż robot ustawiony jako drugi na ringu może nie pozostawić czasu pierwszemu na wykrycie własnej obecności i strącić go z ringu. Możliwości i ustawień robotów jest wiele, dlatego tak ważne jest, aby algorytm był uniwersalny.

Czy wygląd robota w finale musi być zgodny z projektem przedstawionym w Etapie I?

Wygląd robota musi być zgodny z projektem przedstawionym w Etapie I, jednak małe odstępstwa są dopuszczalne (np. w przypadku, gdy nie uda się Wam zdobyć jakiegoś materiału lub gdy nie będzie możliwe jego przymocowanie). Proszę pamiętać, aby robot spełniał wymagania rozmiarowe i wagowe opisane w Regulaminie w Załączniku E.

Czy jest możliwość zamontowania w robocie własnych silników?

Nie, silniki nie mogą być wymieniane, gdyż podstawowym założeniem Konkursu jest wyłonienie najlepszych algorytmów walk. Możliwość zmian podzespołów faworyzowałaby zespoły, które są gotowe poświęcić duży nakład pieniężny dla ulepszenia robota. Organizatorzy stawiają przed zawodnikami zadanie programistyczne i chcą zapewnić wszystkim zespołom równe szanse. W tym celu większość części robota jest oplombowana, a ich wymiana jest podstawą do dyskwalifikacji. Wymiana części może się odbywać tylko na reklamacji u producenta robotów.

Czy można przelutować diody?

Nie, diody w dostarczonych robotach nie powinny być przelutowywane, podobnie jak cała reszta podzespołów. Nie są dopuszczalne żadne modyfikacje elektroniczne robota. Można natomiast robota ozdobić, dodać elementy mechaniczne (na przykład lemiesze), okleić opony itp. Wszystkie dopuszczalne modyfikacje są wymienione w Regulaminie w Załączniku E.

Pytania ogólne

Czy organizator zwraca koszty noclegu oraz przejazdu na galę finałową?

Nasza firma zapewnia wyżywienie (obiad i kolację w czwartek i lunch w piątek) dla każdego uczestnika oraz nocleg i śniadanie (z czwartku na piątek) dla osób spoza Krakowa. Transport do Krakowa uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Partnerzy