DIVERSITY, CZYLI RÓŻNORODNOŚĆ

Diversity rozumiane jest w tym przypadku jako różnorodność płci w pracujących razem zespołach, co wspomaga kreatywność, elastyczność, dostosowanie się do wymagań klienta, doświadczenie i efektywność.

Bazując na doświadczeniu, Motorola uważa, że praca zespołów mieszanych cechuje się większą efektywnością, do czego niewątpliwie przyczynia się panująca tam lepsza atmosfera pracy niż w zespołach typowo męskich czy kobiecych. Poprzez ten projekt Motorola chce zachęcić młodzież szkół średnich, a zwłaszcza dziewczęta, do wyboru studiów związanych z technologiami informatycznymi. Chce zmienić stereotypowo postrzegany wizerunek informatyka – mężczyzny spędzającego godziny nudnej pracy nad klawiaturą komputera. W rzeczywistości zawód ten nie ma nic wspólnego z płcią i łączy się z fascynującą pracą, podróżami zagranicznymi i znakomitymi perspektywami. Motorola pokazuje więc dziewczynom, jak ciekawe są zawody techniczne.

SKĄD POMYSŁ?

W 2000 roku Motorola podjęła decyzję o zwiększeniu liczby kobiet pracujących na stanowisku inżyniera oprogramowania we wszystkich ośrodkach oprogramowania Motoroli na całym świecie.

W Polsce kobiety w tym zawodzie stanowią bardzo nieliczną grupę, co wynika m.in. z faktu, że zawód ten jest tradycyjnie postrzegany jako męski. W roku 2000 na krakowskich uczelniach kobiety stanowiły zaledwie 2% absolwentów studiów związanych z informatyką. Dziewczęta, postępując zgodnie z tradycją i obowiązującymi stereotypami, nie podejmowały studiów o profilu technicznym.

Dlatego Motorola postanowiła współpracować z liceami, aby zmienić ten stereotyp oraz pokazać uczniom, nauczycielom, rodzicom i opinii publicznej, że zawód inżyniera oprogramowania jest atrakcyjny nie tylko dla chłopców, ale i dla dziewcząt. Projekt ma zachęcić dziewczęta do rozważenia studiów informatycznych jako następnego kroku po zakończeniu edukacji w szkole średniej.

Partnerzy